Slagtersagaen


1888

Det hele startede den 1. oktober 1888, da butikken blev etableret af Slagtermester Niels Hansen, som havde 4 andre butikker i København.

 


1929

I 1929 overdrog Niels Hansen 'Slagteren ved Kultorvet' til Christensen & Engberg. Men allerede 4 år senere forlod Christensen butikken. Årsagen var at han havde 'hang til flasken'.

 


1970

Herefter drev Engberg forretningen alene indtil 1970, hvor Engberg i en alder af 82 år solgte butikken til Jørgensen, en kommissionær som Engberg kendte fra Kødbyen. "Kesse" Meisler Jørgensen blev om muligt lige så afholdt som sine forgængere, og han arbejdede i butikken til sin død i 1984. Et par år i forvejen havde Jørgensen solgt forretningen til sønnen Niels.

 


1989

Præcis 101 år efter butikken blev etableret den 1. oktober 1989 solgte Niels på grund af sygdom forretningen til Jens Slagter, som drev den frem til sin alt for tidlige bortgang i december 2017.

 


2018

Den gamle slagterbutik drives i dag videre efter samme principper, under ledelse af Oliver Kostovski.